Categories
The αriston business society

Διαχείριση της γνώσης στις επιχειρήσεις

Διαχείριση της γνώσης στις επιχειρήσεις

knowledge management

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

Τα τελευταία δεδομένα στον τομέα διοίκησης και οργάνωσης απαιτούν οι επιχειρήσεις  να αντιμετωπίζουν τη γνώση ως απαραίτητο κεφάλαιο. Σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, ο επιχειρηματικός κόσμος εξοικειώνεται με την έννοια της διαχείρισης της γνώσης, μια ιδέα που ουσιαστικά προϋπάρχει και ερευνάται εδώ και αρκετά χρόνια. Για μια επιχείρηση, η γνώση αποτελεί παραγωγικό συντελεστή που δεν αναλώνεται και δεν εξαντλείται, καθώς το γνωστικό κεφάλαιο είναι κατά κανόνα ανανεώσιμο. Στο χαρακτηριστικό αυτό, εξάλλου, έγκειται και η υψηλή σημασία της ορθής αξιοποίησης της γνώσης, που «κινείται» μέσα σε έναν οργανισμό.

Με τη διαχείριση της γνώσης αναφερόμαστε σε μία αρκετά σύνθετη έννοια που βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην πληροφορία και εφαρμόζεται πρακτικά στις επιχειρήσεις μέσω διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων. Διαφέρει από την επεξεργασία και διαχείριση της πληροφορίας, καθώς εμπλέκει έντονα τον ανθρώπινο παράγοντα με την έννοια της γνώσης. Με τα υπολογιστικά συστήματα η γνώση συλλέγεται και διανέμεται, ενώ οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για την τροφοδότηση, αλλά και την αξιοποίησή της.

Η αξιοποίηση αφορά, κυρίως, την ορθή και παραγωγική χρησιμοποίησή της και, εντέλει, τη στρατηγική, αλλά και δομική εφαρμογή της. Αυτή είναι και μία από τις θεμελιώδεις διαφορές του ανθρώπινου και του τεχνολογικού κεφαλαίου. Κανένα από τα δύο, όμως, δεν είναι αυθύπαρκτο στη διαδικασία διαχείρισης της γνώσης. Τα υπολογιστικά συστήματα συλλέγουν και αποθηκεύουν την πληροφορία, ενώ η γνώση αξιοποιείται και μετακινείται μαζί με τον άνθρωπο.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την αποτελεσματική ενδοεπιχειρησιακή αξιοποίηση της γνώσης είναι πολλαπλά. Μια γενική θεώρηση είναι πως η διαδικασία αυτή αποτελεί προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο αποτέλεσμα για μια επιχείρηση. Η άμεση πρόσβαση στη γνώση, για το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης συνολικά, ενισχύει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και την οργανωσιακή συμπεριφορά, κατοχυρώνοντας παράλληλα την ήδη υπάρχουσα γνώση. Βελτιώνει

τη λήψη αποφάσεων, ενώ, εφόσον γίνει μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας, ενδυναμώνει τόσο την παραγωγικότητα, όσο και την ένταση της καινοτομίας.

Το σύστημα διαχείρισης της γνώσης μέσα σε μια επιχείρηση, λοιπόν, είναι απλά το εργαλείο της διαδικασίας. Ως εργαλείο οφείλει να είναι ανθρωποκεντρικό και να χαρακτηρίζεται από ευπροσάρμοστες και ευέλικτες διαδικασίες. Η σημασία του, όμως, είναι ζωτική. Με ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης

(Knowledge Management System) οι άτυποι κανόνες και διαδικασίες αποκτούν μορφή, ενώ η γνώση αξιοποιείται ορθολογικά, ως ο σημαντικότερος πόρος για την επίτευξη της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης.

Categories
The αriston business society

Έρχεται το κύμα της «Μεγάλης Παραίτησης» και στην Ελλάδα; 

Έρχεται το κύμα της «Μεγάλης Παραίτησης» και στην Ελλάδα;

Yannis Stergis

Την εκτίμηση ότι εντός του 2023 αναμένεται να εξελιχθεί με γεωμετρική πρόοδο και στην ελληνική αγορά εργασίας το φαινόμενο που εν μέσω πανδημίας έγινε διεθνώς γνωστό ως «Η Μεγάλη Παραίτηση», διατυπώνει μιλώντας στη δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ κα Αλεξάνδρα Γούτα ο Γιάννης Στεργής, αρχιτέκτονας του οικοσυστήματος «The αriston Project» (Ηνωμένο Βασίλειο), ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας «Hyphen SA» και συγγραφέας του κώδικα «The αriston CODEX», ενόψει της δημιουργίας νέου δείκτη, που στόχο έχει να μετράει και να αξιολογεί τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές εργασίας αρχικά της Ελλάδας και της Κύπρου και μετέπειτα ολόκληρης της Ευρώπης. 

Όπως λέει, το κύμα της Μεγάλης Παραίτησης, που έχει γίνει την τελευταία διετία έντονα εμφανές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν «σίγουρες» θέσεις εργασίας και να αλλάζουν βιοποριστικό αντικείμενο, επιδιώκοντας μια πιο δημιουργική πορεία, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται και στην Ελλάδα: «Ήδη γνωρίζω πολλούς εξαιρετικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι όχι μόνο εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις -άρα και τις έδρες των μεγάλων εργοδοτών- αλλά αλλάζουν και βιοποριστικό αντικείμενο, φέρνοντάς το πιο κοντά σε ασχολίες πιο δημιουργικές, που τους δίνουν χαρά. Η μετακίνησή τους αυτή μειώνει και το κόστος ζωής και εδώ πρέπει να προσθέσουμε και πιο ψυχολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, καθώς η ανάδειξη της ανθρώπινης φθαρτότητας μέσα από την πανδημία, έκανε τους ανθρώπους να εστιάσουν περισσότερο στην αξία του “εδώ και τώρα”, με περισσότερη ενσυνειδητότητα. Αυτό αφορά ακόμα περισσότερο τις νεότερες γενιές» σημειώνει. 

Το μέλλον της εργασίας στους παραγωγούς αυθεντικού περιεχομένου κόντρα στις μηχανές 

Μια άλλη τάση στην αγορά εργασίας είναι, κατά τον κ.Στεργή, οι ολοένα περισσότερες μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ εργασιακών κλάδων (π.χ, από τον τουρισμό στο λιανεμπόριο): «Σαφέστατα και το ζήτημα αυτό είναι που γέννησε και την ανάγκη ανάπτυξης των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και της διαθεματικότητας στην εκπαίδευση δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια τάση που πρωτοεμφανίστηκε προ δεκαπενταετίας, με την έναρξη του ντόμινο οικονομικών κρίσεων. Πολύ σημαντική τάση είναι επίσης η τεχνολογική ανεργία, δηλαδή η αντικατάσταση ανθρώπινων πόρων από πολύ πιο παραγωγικές μηχανές. Η “Γενιά Ζ” (σ.σ. τα άτομα που έχουν γεννηθεί από τα μέσα προς τέλος της δεκαετίας του 1990 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010), έχει αντιληφθεί ότι το μέλλον της εργασίας, το οποίο διδάσκω σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Phoenix από το 2012, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Skills 2020” -ήδη προχωράμε στα «Skills 2030»- αφορά στους παραγωγούς αυθεντικού περιεχομένου σε κάθε πλαίσιο και σε όλες τις διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή μπορούν και την αναλαμβάνουν πλέον μηχανές, με ελαχιστοποιημένα περιθώρια λάθους» επισημαίνει. 

Σε ό,τι αφορά την τηλεργασία και το σε ποιον βαθμό την επιδιώκουν εργαζόμενοι και εργοδότες, ο κ.Στεργής λέει: «Για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας η τηλεργασία παρουσιάστηκε ως αναγκαίο κακό. Το αν προσέφερε περισσότερο στα στελέχη ή την εργοδοσία, έχει να κάνει καθαρά με την κουλτούρα του εργοδότη και με το αν έχει στην επιχείρησή του διατυπωθεί ορθά ο ορισμός της παραγωγικότητας» υποστηρίζει και προσθέτει πως όταν ένας άνθρωπος τηλεργάζεται, «το δομημένο ωράριο, η ορθή μέτρηση της παραγωγικότητας και η δυνατότητα αλλαγής περιβάλλοντος, προσφέρουν στον/την υπάλληλο ισορροπία, και στην επιχείρηση μεσομακροπρόθεσμα παραγωγικούς υπαλλήλους». 

Ως προς τον νέο δείκτη, ο κ.Στεργής διευκρινίζει: «Από τον Απρίλιο και για έξι μήνες ξεκινάμε μια συστημική έρευνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Hyphen με έγκριτη εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών. Για ένα δίμηνο απευθυνόμαστε στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου, το επόμενο δίμηνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, και το τελευταίο δίμηνο στα οικοσυστήματα πολυεθνικών κολοσσών και στο top 10 διεθνών πανεπιστημίων. Η έρευνα διεξάγεται με ψηφιακά ερωτηματολόγια κλειστού τύπου και οι απαντήσεις αξιολογούνται συνθετικά και από τις δύο πλευρές συγκεκριμένων διπόλων (π.χ., εργαζόμενος-εργοδότης, οικονομία-κοινωνία, τεχνολογία-παραγωγή περιεχομένου κτλ)» περιγράφει._ 

Categories
The αriston academy The αriston business society

«Τα μυστικά της επιτυχημένης διαδοχής στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση»

«Τα μυστικά της επιτυχημένης διαδοχής στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση»


diadoxi

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

Η ενδοοικογενειακή διαδοχή είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις του κόσμου και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε ώριμης οικονομίας, ενώ παράλληλα έχει ευνοηθεί και από την οικονομική κρίση. Ο λόγος προφανής, καθώς ακόμη και στις περιπτώσεις που τα παιδιά μιας οικογένειας επιχειρηματιών έχουν επιλέξει διαφορετικές σπουδές και στοχεύσει σε διαφορετική καριέρα, με την τεχνολογική ανεργία που μαστίζει ιδιαίτερα την Ευρώπη αυτή την περίοδο, η οικογενειακή επιχείρηση φαντάζει ως μια ασφαλής επιλογή. Ποια είναι, όμως, τα μυστικά για μια επιτυχημένη διαδοχή στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση;

Για να καταλάβει τις βασικότερες προϋποθέσεις στη διαδοχή μιας επιχείρησης, ο γονέας-επιχειρηματίας οφείλει πρωτίστως να σκεφτεί ως γονέας. Στην οικογένειά μου, αν ο μικρός μου γιος, που είναι παραπονιάρης, μαλώσει με τη μαμά του, πάντα μπροστά τους θα πάρω τη θέση της μαμάς και μετά το καταλάγιασμα θα συμβάλω στη διευθέτηση του ζητήματος. Αυτό εξοργίζει τον εννιάχρονο γιο μου, ο οποίος φωνάζει «πάντα παίρνεις το μέρος της μαμάς», για να του απαντήσω «εγώ με τη μαμά θα γεράσω».

Αντίστοιχα, όταν η σύζυγός μου εκδηλώνει τις γνωστές μαμαδίστικες φιλοδοξίες για τα παιδιά μας, εγώ της υπενθυμίζω ότι «η ζωή των παιδιών δεν μας ανήκει ούτε στιγμή από την ώρα που θα γεννηθούν. Το μόνο που μας ανήκει είναι το χρέος να αποτελέσουμε το παράδειγμα για το πώς θέλουμε να τα δούμε να εξελίσσονται».

Αυτές οι δύο τόσο μεγάλες αλήθειες για την οικογένεια του καθενός αποτελούν για μένα και τον υγιή σπόρο για τη μετάβαση της επιχείρησης από γενιά σε γενιά. Η νέα γενιά οφείλει να κατακτήσει την επιχείρηση, όπως και τη ζωή, μέσα από λάθη-μαθήματα και με βέλη στη φαρέτρα της το παράδειγμα των γονιών. Εξάλλου, τόσο οι νέοι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πείρα, όσο και οι μεγαλύτεροι δεν έχουν σαφή επίγνωση των νέων δεδομένων και εξελίξεων γύρω από την επιχείρηση. Για να διασφαλιστεί το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα στη διαδοχή, πρέπει να ακολουθούνται, λοιπόν, κάποιοι κανόνες:

 • Όπως στην οικογένεια, έτσι και στην επιχείρηση πρέπει να τεθούν σαφείς ρόλοι με σαφή περιγραφή καθηκόντων.
 • Ο κάθε ρόλος θα είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του, τις οποίες θα πρέπει να σέβονται όλοι, μετά τη λήξη των όποιων διαβουλεύσεων.
 • Οι μεγαλύτεροι, σε συνεργασία με τους νεότερους, οφείλουν να απεργαστούν ένα σχέδιο ωρίμανσης της επιχείρησης για το διάστημα συνύπαρξης των δύο γενεών μέσα στην επιχείρηση, το οποίο θα λήγει με την πλήρη αποχώρησή τους.
 • Οι γονείς-ιδρυτές θα πρέπει να θυμούνται ότι τα παιδιά τους (μεταξύ τους αδέρφια) κάποια στιγμή μπορεί να κάνουν δική τους οικογένεια και όταν αυτό συμβεί, το υγιές αναμενόμενο θα είναι να θεωρούν τη δική τους οικογένεια «πιο οικογένεια» από ό,τι την πατρογονική οικογένεια και τα αδέρφια τους. Επειδή τότε παρατηρείται ένας μεγάλος επαναπροσδιορισμός συμφερόντων, καλό θα είναι να ληφθεί ειδική μέριμνα κατά την επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης.
 • Είναι καλό από νωρίς και όταν ακόμα τα παιδιά είναι μικρά να καλλιεργείται από τους γονείς-επιχειρηματίες η κουλτούρα ότι η επιχείρηση και η εργασία δεν είναι η ίδια η ζωή, αλλά ένα θεατρικό δρώμενο -με ρόλους, ατάκες, κανόνες και σκηνοθεσία- και ότι η οικονομική υγεία της επιχείρησης είναι το χειροκρότημα. Τα παιδιά οφείλουν να μάθουν ότι στην επιχείρηση δεν παίρνουμε τίποτα προσωπικά.

Η μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στις περιπτώσεις διαδοχής μέσω των προγραμμάτων My αriston Manager, έχει αναδείξει τις παραπάνω παραμέτρους ως απαραίτητες για την επιτυχή μετάβαση στη νέα γενιά. Όλα τα άλλα απλά διδάσκονται.

«Πηγή: Stergis o’ clock»

Categories
The αriston business society

Νέα πνοή στην ανάπτυξη του ζαχαροπλαστείου Μπεζέ

Νέα πνοή στην ανάπτυξη του ζαχαροπλαστείου Μπεζέ

bezes-logo

Υπάρχει, όμως, και ένα κάπως πιο μοναδικό, αυτό του Εμμανουήλ Μπεζέ, με σύμβολο το πουλάκι, που μόλις ανακάλυψε ένα βάζο με γλυκό. Η μοναδικότητα του Μπεζέ είναι ότι πρόκειται για εκείνο το ζαχαροπλαστείο, που αντί να πάρει το όνομά του από το γλυκό στο οποίο ειδικεύεται, έκανε μάλλον το αντίστροφο και ονόμασε το φημισμένο του γλυκό… Μπεζέ. Η μυστική του συνταγή για τη μαρέγκα του έχει κάνει τους μπεζέδες ανάρπαστους πανελλαδικά και, τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει γάμος, εβραϊκός ή χριστιανικός, που να μην έχει τους μπεζέδες του σε αφθονία.

 

Το ζαχαροπλαστείο γνωρίστηκε με τη the αriston project το 2012, μέσα από την ένταξή του στο πρόγραμμα My αriston Manager και τη στιγμή που η νέα γενιά διαδεχόταν την προηγούμενη. Και ήταν μια μάλλον ιδιαίτερη περίοδος, καθώς από τη μια, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα κορυφωνόταν, ενώ από την άλλη, τα καταναλωτικά ήθη είχαν ήδη διαφοροποιηθεί, φέρνοντας την ιδιοκτησία στο δύσκολο κατώφλι αποφάσεων, της επέκτασης ή της συρρίκνωσης σε επίπεδο γειτονιάς. Συγχρόνως, όλη αυτή η ιδιαιτερότητα πήγαινε πλάι πλάι με τη σύγκρουση των πρακτικών και των οραμάτων των δύο γενεών.

 

Με το πρόγραμμα My αriston Manager οι ιδιοκτήτες του Εμμανουήλ Μπεζέ κατάφεραν να κοστολογήσουν εκ νέου μια σειρά από μοναδικής σπανιότητας συνταγές και να επεκτείνουν το ζαχαροπλαστείο σε νέες εγκαταστάσεις, προσθέτοντας νέα προϊόντα, σπιτικά παγωτά και καφέ, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης.

 

Με την ένταξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για το προσωπικό, κατάφεραν να μυήσουν νέους αποφοίτους σχολών ζαχαροπλαστικής στην πατροπαράδοτη και μυστική πρακτική του Μπεζέ.

 

Η χρήση, για πρώτη φορά, ενός συστήματος διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management System) στον χώρο της παραγωγής και της λιανικής, έδωσε νέα δυναμική στην επιχείρηση και τη δυνατότητα να επεκταθεί μελλοντικά σε περισσότερα σημεία πώλησης, χωρίς συμβιβασμό της ποιότητας.

 

Μέχρι τα τέλη του 2014, η εταιρεία είχε περάσει στον έλεγχο της διάδοχης κατάστασης, ανεβάζοντας τους ετήσιους τζίρους τουλάχιστον κατά 50%. Για τους συμβούλους του My αriston Manager της the αriston project, η νέα ζαχαροπλαστική του Εμμανουήλ Μπεζέ είναι το γλυκό τους καμάρι.

Categories
The αriston academy The αriston business society The αriston Pioneers' League

Τι πραγματικά είναι το marketing

Τι πραγματικά είναι το marketing

Business,Solution,Marketing,Digital,Planning

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

1) Τι θεωρούν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ως marketing:

 • Διαφήμιση
 • Επικοινωνία – προβολή
 • Εκδηλώσεις
 • Λογότυπο – εταιρική ταυτότητα

2) Τι θεωρούν οι ειδικοί ως marketing:

«Marketing είναι το σύστημα τοποθέτησης της επιχείρησης στην αγορά της, με προσανατολισμό το όφελος του πελάτη, αλλά και με επικερδείς για την επιχείρηση κινήσεις».

3) Το πρόβλημα:

Συνήθως ο πελάτης αφήνεται να θεωρήσει μόνος το όφελός του. Στην περίπτωση που κάποιες μονάδες εξυπηρετήσουν επιπλέον οφέλη του πελάτη, οι υπόλοιπες αντιγράφουν τις επιπλέον παροχές.

Όταν το όφελος, πέραν της ανάγκης, εξυπηρετείται από πολλές ομοειδείς επιχειρήσεις, τότε μετατρέπεται σε ανάγκη και οφείλουμε να προστρέξουμε στον εντοπισμό ή τον σχεδιασμό επιπλέον οφελών.

4) Το συμπέρασμα:

Το marketing δεν είναι διαφήμιση και προβολή, αλλά μια συγκεκριμένου τύπου δομή της επιχείρησης που έχει ως διαρκή προσανατολισμό τον εντοπισμό και την εξυπηρέτηση του οφέλους του πελάτη. Η στρατηγική προβολής καθορίζει την επικοινωνία αυτής της δομής προς το στοχευμένο πελατειακό κοινό.

5) Τι μπορεί να θεωρηθεί όφελος του πελάτη που δεν έχει ακόμη εξυπηρετηθεί;

 • Μία επιπλέον παροχή που δεν έχουμε ακόμη υιοθετήσει.
 • Μία επιπλέον παροχή που απολαμβάνει ο πελάτης, αλλά είτε δεν το ξέρει ή δεν έχει συνειδητοποιήσει την αξία της.
 • Ένα δεδομένο ή μια παροχή, συνήθως κλαδικού τύπου, που συμφέρει τον πελάτη μας ατομικά, αλλά και την κοινότητα συλλογικά.
 • Κάτι που χρειάζεται ο πελάτης μας, αλλά εμείς ακόμη δεν το γνωρίζουμε και επομένως δεν το παρέχουμε.

6) Ποια είναι η φύση του οφέλους:

Η φύση του οφέλους είναι για κάθε πελάτη διαφορετική και αποσκοπεί στον άξονα COMPOSE:

 • COMfort
 • POwer
 • SEcurity
 • Comfort:
  • Φυσική άνεση
  • Οικονομική άνεση
  • Άνεση χρόνου
  • Ψυχολογική άνεση (μη έκθεση / μη κριτική)
  • Άνεση υποχρεώσεων και καθηκόντων
 • Power:
  • Γόητρο
  • Δύναμη και αξία
  • Παίρνω το καλύτερο τεκμηριωμένα
  • Ανήκω με τους δυνατούς, μοντέρνους, trendy
  • Δίνω στον εαυτό μου / στο παιδί μου το καλύτερο τεκμηριωμένα
  • Παίρνω και προσφέρω το καλύτερο πρώτος/-η
 • Security:
  • Διασφάλιση κάλυψης της ανάγκης
  • Διασφάλιση κάλυψης των οφελών
  • Φυσική ασφάλεια
  • Οικειότητα
  • Έλεγχος
  • Διασφάλιση όλου του COMPOSE ως προς τη διάρκεια και την ποιότητα

“Όταν τα οφέλη διασφαλίζονται από όλους, καθίστανται δεδομένα και μετατρέπονται σε ανάγκη”.

Όλα τα οφέλη μπορούν να κριθούν πρακτικά, οικονομικά και ποιοτικά / εκπαιδευτικά:

 • Η σωστή επικοινωνία δεν αναδεικνύει τα κρυφά ελαττώματα των παροχών των άλλων, αλλά τα δικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τη σωστή μετάδοσή τους.
 • Η συνείδηση του πελάτη είναι εύπλαστη, αλλά σε βάθος χρόνου κρίνει τα πάντα εκ του αποτελέσματος.
 • Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ορατό ή όχι.

7) Τι χρειάζεται η μέση μικρή επιχείρηση, για να επικοινωνήσει σωστά την εξυπηρέτηση των οφελών του πελάτη;

Α) Να προσδιορίσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και αν δεν διαθέτει, να τα αναπτύξει.

Β) Να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα οφέλη και επιθυμίες των πελατών του και αν δεν τα γνωρίζει, να χτίσει ένα σύστημα πληροφόρησης και καταγραφής τους.

Γ) Να δημιουργήσει μια δομή που θα προσανατολίσει την επιχείρηση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επικοινωνία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, εξυπηρέτησης οφελών και μετρησιμότητας της απόδοσης του συστήματος αυτού.

Δ) Να τεκμηριώνει, ελέγχει και προγραμματίζει τους πόρους για τον προσανατολισμό αυτό.

Κοινώς:

Ε) Να χτίσει μια επιτυχημένη δομή marketing

8) Σε μια κορεσμένη αγορά, ευχαριστημένος πελάτης είναι ο ενθουσιασμένος πελάτης, ο οπαδός.

Ενθουσιασμένους πελάτες κάνουμε:

– Με διασφάλιση του προσωπικού COMPOSE.

– Με δέσμευση του πελάτη στην παραδοχή κάλυψης του προσωπικού του COMPOSE.

– Με διαρκή ενημέρωση και υπενθύμιση της αξίας του, τόσο προσωπικά, όσο και μέσα από την παροχή μας.

9) Ενθουσιασμένοι πελάτες οφείλουν να είναι:

– Οι τελικοί αποδέκτες της παροχής μας

– Το προσωπικό μας

– Οι προμηθευτές μας

Όλοι επικοινωνούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας και τα οφέλη τους, όπως τα βιώνουν στην επιχείρησή μας.

10) Μια επιτυχημένη δομή marketing επιδιώκει την τυποποίηση και διαρκή επικαιροποίηση:

 • Της ταυτότητάς μας
 • Της πολιτικής μας
 • Των όρων συνεργασίας μας
 • Του συστήματος και των διεργασιών μας
 • Του συστήματος καταγραφής και διαχείρισης της γνώσης για το αντικείμενό μας, τους πελάτες μας, το προσωπικό και τους προμηθευτές μας.
 • Της ικανότητάς μας να εξυπηρετούμε τα οφέλη τους.
 • Της ικανότητάς μας να επικοινωνούμε όλα τα παραπάνω, μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική προβολής που τονίζει τον προσανατολισμό μας στον πελάτη και την ικανοποίησή του.
 • Της οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης της στρατηγικής αυτής, βάσει κέντρων κόστους και μετρησιμότητας επί του τζίρου.

«Πηγή: Stergis o’ clock»

Categories
The αriston business society

«Έχω μια υπέροχη ιδέα που θα με κάνει πλούσιο» ή η εμμονή με τις Start-Ups

«Έχω μια υπέροχη ιδέα που θα με κάνει πλούσιο» ή η εμμονή με τις Start-Ups


startups

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

Η αλήθεια είναι ότι με το χτύπημα της οικονομικής κρίσης το 2009, η ιδέα της Start-Up πολυδιαφημίστηκε, τονίζοντας ιδιαίτερα το επιχειρηματικό δαιμόνιο του μέσου Έλληνα. «Σύμβουλοι» που μέχρι εκείνη τη στιγμή συμπλήρωναν αιτήσεις και υπέβαλλαν φακέλους ΕΣΠΑ, εν μία νυκτί αναδείχθηκαν σε «εξειδικευμένους συμβούλους Start-Up».

Το πρόβλημα με τον όρο Start-Up στην Ελλάδα, ήταν πασιφανές και στις δέκα περιπτώσεις που θα παρουσιάζονταν στην εν λόγω εκπομπή και όλες οι περιπτώσεις διέπονταν από κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

Α) Δεν είχαν τίποτα το καινούριο να προτείνουν ως πρωτοπόρες νεοφυείς επιχειρήσεις. Μπορεί το εμπόρευμα να είχε καινοτόμα στοιχεία, π.χ. ξύλινα γυαλιά οράσεως, μοναδικό αγροτικό προϊόν προς καλλιέργεια, κλπ., αλλά ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο και τη συνεισφορά του στην τοπική οικονομία, κανείς δεν είχε επανεφεύρει, έστω, τον τροχό…

Β) Πέρα από το προϊόν, όλοι εντόπιζαν την… καινοτομία στο στοιχείο του «ηλεκτρονικού εμπορίου». Η ηλεκτρονική διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης σήμερα αποτελεί κίνηση εκ των ων ουκ άνευ και σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα το καινοτομικό σε αυτό.

Γ) Σε καμιάς περίπτωσης το επιχειρηματικό σχέδιο δεν υπήρχαν, όχι απαραίτητα καινοτόμες, αλλά έστω προτάσεις αναφορικά με τα εξής θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης:

* Μεθοδολογία οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης κέντρων κόστους

* Οργανόγραμμα και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινων και μη πόρων

* Σχέδιο ανάπτυξης και επιχειρηματικής διακυβέρνησης

* Σχέδιο χρηματοδότησης και ανταποδοτικότητας

* Όραμα και αποστολή

Κοινώς, αυτές οι Start-Up επιχειρήσεις και οι σχετικές έγγραφες προτάσεις, αποτελούσαν απλά εκθέσεις φιλόδοξων ιδεών, που από την εμπειρία μου, έστρωναν το έδαφος για μια ακόμη απογοήτευση.

Είναι σημαντικό πριν υποβληθεί μια σχετική πρόταση και ιδιαίτερα, πριν αποδώσουμε τον όρο Start-Up σε μια νεοφυή επιχείρηση να ερευνήσουμε:

 • Τι αξία θα της έδινε ένα venture capital, για παράδειγμα, που θα τη χρηματοδοτούσε και ιδιαίτερα, για ποιους λόγους και ποια χαρακτηριστικά της.
 • Ποια είναι η εμπειρία, η κατάρτιση, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική ιστορία του επίδοξου συμβούλου που υπόσχεται την τεκμηρίωση μιας Start-Up. Αν ο ίδιος δεν γνωρίζει πώς να ορίσει ένα κέντρο κόστους, μάλλον πρέπει να στρέψουμε τη ματιά μας αλλού.

«Πηγή: Stergis o’ clock»

Categories
The αriston academy The αriston business society

«Κοινή πρακτική ο σχεδιασμός κέντρων κόστους στις επιχειρήσεις που αντιστάθηκαν στην κρίση»

«Κοινή πρακτική ο σχεδιασμός κέντρων κόστους στις επιχειρήσεις που αντιστάθηκαν στην κρίση»

κέντρα κόστους

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

Στο σύμπαν οτιδήποτε παράγει έργο, καταναλώνει ενέργεια. Κοινώς για οποιοδήποτε αποτέλεσμα υπάρχει κόστος. Αυτό παρατηρείται παντού, από τον ανθρώπινο οργανισμό, την οικογένεια και τη φύση, μέχρι τα καιρικά φαινόμενα και την κίνηση της γης. Κάθε περιοχή δραστηριότητας που παράγει έργο, αποτέλεσμα και τζίρο, πρέπει κατ’ αναλογία να έχει κάποιο οικονομικό / ενεργειακό κόστος, κοινώς, να καταναλώνει πόρους, παραγωγικούς πόρους.

Οι πόροι προς κατανάλωση, είτε είναι ανθρώπινοι, είτε υλικοί, είτε απλά οικονομικοί, συνθέτουν, μαζί με τη λειτουργία που παράγει έργο ή τζίρο, ένα κέντρο κόστους. Ο τακτικός έλεγχος των κέντρων κόστους μιας επιχείρησης, καθώς και ο προϋπολογισμός που θα βασιστεί στην παρατήρησή τους, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και τον βασικότερο όρο βιωσιμότητας της επιχείρησης. Η μη τήρηση της αρμονίας στη σχέση κόστους-έργου, μέσω προαποφασισμένων ποσοστών κόστους για το παραγόμενο έργο, είναι δυνατό να «κάψει» είτε την επιχείρηση, είτε τους παραγωγικούς πόρους.  Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια «μη παραγωγική επιχείρηση», καθώς ο ορισμός της παραγωγικότητας δεν είναι άλλος από αυτόν του λόγου, δηλαδή του κλάσματος με αριθμητή το κόστος και παρονομαστή το παραγόμενο έργο και την αξία του.

Είναι πλέον μετρήσιμα αποδεδειγμένο ότι οι μοναδικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επηρεάστηκαν ελάχιστα από οποιαδήποτε κρίση, είναι εκείνες που βασίζουν συστηματικά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους στα κέντρα κόστους. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ταχύτατα αντανακλαστικά στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς με δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα. Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας των κέντρων κόστους από οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να γίνει άμεσα, ακριβώς μετά από τη σχετική συνεδρία του ROIEDU Business, του εκπαιδευτικού προγράμματος της the αriston project για ιδιοκτήτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με χρήση και εφαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων.

«Πηγή: Stergis o’ clock»

Categories
The αriston business society

Η… τύχη της εταιρείας Standard να συναντήσει τη the αriston project

Η… τύχη της εταιρείας Standard να συναντήσει τη the αriston project

standard

«Η εταιρεία μας είχε την τύχη να γνωρίσει τη the αriston project σε μία περίοδο εσωτερικής αποδόμησης, που βιώσαμε το 2013. Αφορμή υπήρξε η γενικότερη οικονομική ύφεση της χώρας, η βασική αιτία, όμως, ήταν η διαδοχή της διοίκησης της εταιρείας από τη 2η στην 3η γενιά».

Οι Γιάννης και Φωτεινή Γιαντηρίδη, η νέα γενιά του Κέντρου Μπαταρίας STANDARD, εκπαιδεύτηκαν με βάση τα κριτήρια ορθής επιχειρηματικότητας από τη the αriston project και κατάφεραν να μετατρέψουν την εσωτερική κρίση που βίωναν, σε σημείο επανεκκίνησης για την εταιρεία τους και για τους ίδιους.

«Ορίσαμε την παραγωγικότητα της εταιρείας μας μέσα από τη μεθοδολογία των κέντρων κόστους. Καταφέραμε να αποκωδικοποιήσουμε τις βασικές αρχές της αγοράς μας και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας, με σημαντικότερο εργαλείο μας την εξωστρέφεια». Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία τους δηλώνουν: «Μέσα σε ένα έτος αυξήθηκε ο τζίρος της εταιρείας μας κατά 50%. Ανακτήσαμε την ελπίδα για υγιή επιχειρηματικότητα, χτίσαμε ισχυρές δομές για την εταιρεία μας και αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση μέσω της κεκτημένης γνώσης».

Στο Κέντρο Μπαταρίας STANDARD θα βρείτε μπαταρίες κάθε είδους και μεγέθους. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχουν στους πελάτες τους εξειδικευμένα προϊόντα και να δίνουν λύση, όπου υπάρχει ανάγκη για μπαταρία.

Categories
The αriston business society

Η σπουδαία εμπειρία από το ROIEDU Biz και η εφαρμογή του στην πράξη

Η σπουδαία εμπειρία από το ROIEDU Biz και η εφαρμογή του στην πράξη

I spoudaia empeiria apo to ROIEDU Biz kai i efarmogi tou stin praxi

Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται πάντα από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Η μέτρηση της παραγωγικότητας και των ανθρώπινων πόρων, όπως και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της επιχείρησης είναι αυτά, στα οποία ασκούνται οι εκπαιδευόμενοι επιχειρηματίες στο ROIEDU Biz.

Η κ. Χριστίνα Κάρκαλη, Πρόεδρος του Διαγνωστικού κέντρου «Πλάτων», μίλησε για την εμπειρία της στα σεμινάρια ROIEDU Biz: «Μετά το πέρας των δύο πρώτων συνεδριών, κατάφερα να εφαρμόσω όσα έμαθα στην πράξη και να έχω καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησής μου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων της δουλειάς μου σε πιο διευρυμένο πλαίσιο ήταν αυτή που με βοήθησε να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών και να μπορώ να αναδιαμορφώσω την κατανομή εσόδων και εξόδων με τρόπο ισορροπημένο και δίκαιο προς όλους».

Η κ. Κάρκαλη επισημαίνει ότι στόχος της είναι να μάθει να υπερβαίνει τα όποια εμπόδια θα εμφανιστούν μπροστά της και να απεγκλωβίζεται άμεσα από καταστάσεις νευρωτικές που αποτελούν τροχοπέδη για την ίδια και την επιχείρησή της.

Με το ROIEDU Biz οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο, πάντα με την καθοδήγηση της the αriston project και του Προέδρου της hyphen SA, κ. Γιάννη Στεργή.

Categories
The αriston business society

«Καλώς ήρθατε στο μέλλον της εργασίας!»

«Καλώς ήρθατε στο μέλλον της εργασίας!»

Kalos irthate sto mellon tis ergasias

Του Γιάννη Στεργή, Προέδρου της hyphen SA

Η the αriston project αποτελεί δεξαμενή σκέψης και τεχνογνωσίας, ως νομική οντότητα ιδρύθηκε το 2011 και έχει έδρα το Solihull του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η the αriston project Ltd υπάγεται στον όμιλο επιχειρήσεων hyphen SA, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κι ενώ οργανογραμμικά ο όμιλος hyphen SA αποτελεί την ομπρέλα κάτω από την οποία δραστηριοποιείται και η the αriston project Ltd, ιστορικά και επιστημονικά η σχέση αυτή είναι κάπως πιο ανορθόδοξη. Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας της the αriston project είναι αρκετά πιο παλιός από τη hyphen SA και αποτελεί μάλλον τον λόγο για τον οποίο η hyphen SA δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2003. Για να δούμε, όμως, ποιο είναι αυτό το ανορθόδοξο μυστικό στη δημιουργία των δύο φορέων.

Το 1995, αφήνοντας πίσω δύο συνέδρια, ένα στις ΗΠΑ και ένα στην Ελβετία ως υποψήφιος διδάκτωρ στη Συστημική και Κυβερνητική, είχα στα χέρια μου μελέτες που αναδείκνυαν τη σημασία της τοπικής μικρής επιχείρησης και της ατομικής επιχειρηματικότητας στο 4ο κύμα οικονομικής ανάπτυξης, που τότε έκανε την εμφάνισή του. Παράλληλα, όλες οι προβλέψεις των στατιστικολόγων μελλοντολόγων της επιστήμης της Κυβερνητικής προδιέγραφαν με ακρίβεια την ανάγκη της οικονομικής κρίσης, που θα διόρθωνε την οικονομία σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον τεχνολογικής ανεργίας τη δεκαετία του 2010. Με τους συναδέλφους μου, τότε, απεργαστήκαμε τον αriston Codex, ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στη μικρή επιχειρηματικότητα, στο οποίο βασίζονται όλες οι εκπαιδεύσεις, προπονήσεις και διαγνώσεις της the αriston project.

Στη συνέχεια, «ζωγραφίσαμε» το μοντέλο μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τον κώδικά μας. Το μοντέλο αυτό έπρεπε να μπορεί να διδαχθεί, σταθμιστεί και υλοποιηθεί σε οικονομίες, όπως αυτές της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και να προβλέπει τη διασφάλιση των παρακάτω:

Α) Απαρέγκλιτη βάση επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι τα Κέντρα Κόστους

Β) Διενεργείται διαρκής εκπαίδευση για τη διασφάλιση εταιρικής κουλτούρας, που θα ενθαρρύνει τον εργαζόμενο να αντιμετωπίζει τον εργοδότη ως πελάτη

Γ) Διαρκής αύξηση κερδοφορίας

Δ) Εύρεση εργασίας και πελατών, όπου στον κόσμο η οικονομία είναι ενεργή με τη χρήση της νέας τεχνολογίας

Ε) Διαπολιτισμική και διαθεματική ευφυΐα

ΣΤ) Δημιουργία νέου περιεχομένου για διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Ζ) Ανάπτυξη και ωρίμανση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της γνώσης (KMS)

Η) Σχεδιασμός εταιρικής πολιτικής με μοντέλα προσομοίωσης φυσικών λειτουργιών στη φύση και το σύμπαν (αναλογικότητα βασικών επιστημονικών αρχών)

Θ) Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικής διασφάλισης διαφάνειας και αποφυγής διαφθοράς

Ι) Αδιάλειπτη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Πάνω σε αυτό το μοντέλο ιδρύθηκε η hyphen SA τον Απρίλιο του 2003 και σήμερα η hyphen SA αποδεικνύει την επιτυχία του μοντέλου αυτού περίτρανα, έχοντας παράλληλα προβεί και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων-πελατών της προς την ίδια κατεύθυνση και με βάση πάντα το ίδιο μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα, με αντικείμενο την εκδοτική και εκπαιδευτική μηχανική, η hyphen SA με πελάτες τους πέντε μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους παγκοσμίως, παράγει τους πιο επιτυχημένους τίτλους ELT και τα πιο δόκιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που έχει «δουλέψει» το μέσο εκπαιδευτικό κέντρο ELT. Σπουδαίοι τίτλοι όπως Big Heart, Yazoo, English in Mind, Top Secret, Quest και εκατοντάδες άλλοι για διάφορες αγορές του κόσμου, επινοήθηκαν, γράφτηκαν, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν από τη hyphen SA για λογαριασμό των έγκριτων εκδοτικών οίκων-πελατών της.

Για τη δημιουργία αυτών των έργων, στο pay-roll της hyphen SA εμφανίζονται ετησίως πάνω από 300 εργαζόμενοι και συνεργάτες παγκοσμίως, σε πάνω από 30 σημεία του κόσμου, ενώ τα βιβλία που παράγονται βρίσκουν μαθητές σε πάνω από 70 χώρες.

Η hyphen SA, ως υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της the αriston project, έχει δημιουργήσει και το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της στη Θεσσαλονίκη, όπου αναπτύσσονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της the αriston project Ltd για διανομή στο Cloud και σε εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, η the αriston project είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 5ου κύματος οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον της εργασίας.

Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο μέλλον της εργασίας…

«Πηγή: Stergis o’ clock»