Μεταμάθηση: μαθαίνω πώς να μαθαίνω

metalearn

Από τον Γιάννη Στεργή, Πρόεδρο της hyphen SA

Για όλους τους μαθητές το αδιαμφισβήτητο ζητούμενο είναι το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στη σχολική ύλη, πώς θα περάσουν τα μαθήματά τους, πώς θα μπορέσουν να πάρουν πιο εύκολα καλύτερους βαθμούς. 

Η μεταμάθηση, όμως, δεν αφορά τα άτομα μόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Αποτελεί από μόνη της μία δεξιότητα με διάρκεια, χωρίς τέλος, που πρέπει να αφορά όλους, παιδιά και ενήλικες.

Η μεταμάθηση ή metalearning, όπως είναι διεθνώς γνωστός ο όρος στα αγγλικά, περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Donald B. Maudsley, το 1979, ενώ, στη συνέχεια, το 1985, αναλύθηκε εκτενέστερα και από τον John Biggs. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό ότι ως επιστημονικό πεδίο δεν είναι κάτι καινούριο. Ο ορισμός που είχε δοθεί σχετιζόταν με την ανάπτυξη της αυτεπίγνωσης στον κάθε εκπαιδευόμενο και την απόκτηση του ελέγχου πάνω στις συνήθειές του, που αφορούν στο πώς αντιλαμβάνεται, πώς ερευνά, πώς μαθαίνει και πώς αναπτύσσεται.

Πού μπορεί να μας φανεί χρήσιμη η μεταμάθηση; Ένας άνθρωπος, γνωρίζοντας τον καλύτερο για εκείνον τρόπο να μαθαίνει, είναι πιθανότερο να προσανατολιστεί καλύτερα επαγγελματικά και να κάνει τη σωστή επαγγελματική επιλογή. Μέσω της διαδικασίας της μεταμάθησης, το άτομο μπορεί να αντιληφθεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία του κατά τη διαδικασία της κατάρτισής του, κάτι που θα του χρησιμεύσει επί της ουσίας σε όλη του τη ζωή και θα τον βοηθήσει να επικεντρωθεί στα πεδία εκείνα που του είναι δυσκολότερο να κατακτήσει, ερευνώντας τους καλύτερους τρόπους για να το πετύχει. Μέσα από τη μεταμάθηση, ο μαθητής, γνωρίζοντας επί της ουσίας τον εαυτό του, μπορεί να οργανώσει καλύτερα τον χρόνο του, καθώς και να αξιοποιήσει με ωφελιμότερο τρόπο τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του.

Η μεταμάθηση μας μαθαίνει να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανεύρεσης πολλών και διαφορετικών δρόμων για την επίτευξη του στόχου. Μέσα από τη μεταμάθηση, ο εκπαιδευόμενος φτάνει στην αυτεπίγνωση, η οποία βασίζεται στην αυτογνωσία, και μαθαίνει ποιος είναι και πώς μπορεί να αποκομίσει καλύτερα το γνωστικό φορτίο που επιθυμεί κάθε φορά.