Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος ROIEDU Global Skills

RoiEdu global skills logo

Του Γιάννη Στεργή, Προέδρου της hyphen SA

Από το προστατευμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ένα περιβάλλον σχετικά ασφαλές σε σχέση με την αγορά εργασίας, οι νέοι πρέπει να ανταγωνιστούν με άλλους συνομήλικούς τους για την ίδια θέση εργασίας. Ποιος, όμως, είναι ο καλύτερος; Αυτός που έχει αριστεύσει στις σπουδές του; Αυτός που γνωρίζει άπταιστα τρεις γλώσσες; Ή αυτός που ξέρει να προσαρμόζεται, να δείχνει ευελιξία, να επικοινωνεί και να χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του ανάλογα με το περιβάλλον, στο οποίο κινείται;

Οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας μιλάνε, συνήθως, για τις σπουδές τους, τονίζοντας το γνωστικό τους φορτίο ως το πιο σημαντικό τους προτέρημα. Σε μια συνέντευξη, όμως, δεν «πουλάμε» μόνο τις γνώσεις μας, αλλά και το σύνολο της προσωπικότητάς μας. Δηλαδή, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, ακόμα και τις αξίες μας. Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Phoenix, οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος το 2020 είναι η κοινωνική ευφυΐα, η σχεδιαστική σκέψη, η διαπολιτισμική επίγνωση, η διεπιστημονικότητα και άλλες παρόμοιες μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες. Για να το κάνει αυτό, πρέπει καταρχάς να γνωρίζει καλά τον εαυτό του.

Οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ROIEDU Global Skills, έχοντας εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται το εύρος των ικανοτήτων τους, μπορούν ευκολότερα να διακρίνουν το πώς θα ωφεληθεί ο εργοδότης, η επιχείρηση, το project , στο οποίο συμμετέχουν. Το WIMFY (What’s In Me For You), δηλαδή τι έχει να προσφέρει ο υποψήφιος εργαζόμενος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον μελλοντικό εργοδότη, καθώς παίρνει την πληροφορία ότι οι υποψήφιοι υπάλληλοί του έχουν όχι μόνο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά δεξιότητες και χαρίσματα που θα συμβάλουν στην επιτυχία ενός εγχειρήματος. Επιπλέον, κάθε επαγγελματίας πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την έννοια της επιχειρηματικότητας, να αναγνωρίζει τη μεγάλη εικόνα και τη διαφορά μεταξύ της παραγωγικότητας και της σκληρής δουλειάς. Κάθε εργαζόμενος πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει την έννοια και τη σημασία των κέντρων κόστους και της παραγωγικότητας, αλλά και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης προϋπολογισμών, έργου, προσωπικού, αλλά και κρίσεων, βασικές, δηλαδή, αρχές επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη της κοινότητας the αriston Pioneers ́ League και οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος ROIEDU Global Skills έχουν ανακαλύψει τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, γνωρίζουν τα μυστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και έχουν καταφέρει να ηγηθούν στον εργασιακό τους χώρο και να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

«Πηγή: Stergis o’ clock»