Ελκυστικοί υποψήφιοι για τα ξένα πανεπιστήμια και τις διεθνείς εταιρείες

team working over macbook

Του Γιάννη Στεργή, Προέδρου της hyphen SA

Πρόσφατα, ένας μεγάλος πολυεθνικός όμιλος προκήρυξε μία θέση εργασίας. Η τελική δοκιμασία, στην οποία υπέβαλε τους δύο επιτυχόντες υποψηφίους για τη θέση, ήταν να μιλήσει ο ένας υπέρ του άλλου. Κλήθηκαν, δηλαδή, να «πουλήσουν» τις δεξιότητες του αντιπάλου, πείθοντας τον υποψήφιο εργοδότη ότι ο αντίπαλός τους ήταν πιο κατάλληλος για τη θέση, την οποία και οι δύο διεκδικούσαν. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του ότι τα πράγματα στην αγορά εργασίας γίνονται πιο πολύπλοκα σε επικοινωνιακό επίπεδο και απαιτείται η ανάπτυξη των λεγόμενων μαλακών δεξιοτήτων (soft skills).

Οι μαλακές δεξιότητες, τις οποίες πρέπει να αναπτύξει κάθε υποψήφιος της αγοράς εργασίας του μέλλοντος, είναι οι εξής:

• Κριτική ικανότητα

Η ικανότητα να διακρίνει το βαθύτερο νόημα και τη σπουδαιότητα σε οτιδήποτε εκφράζεται είτε εγγράφως, είτε προφορικά σε κάποια συνάντηση.

• Κοινωνική ευφυΐα

Η ικανότητα να συνδέεται με άλλους βαθιά και ευθέως, με τρόπο που να μπορεί να προκαλεί τις επιθυμητές αντιδράσεις, διαδράσεις και συνεργασίες.

• Νεωτερική και προσαρμοστική σκέψη

Η ικανότητα να σκέφτεται και να προτείνει λύσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την καθιστική τάξη στον χώρο, στον οποίο δραστηριοποιείται.

• Διαπολιτισμικότητα

Η ικανότητα συνεργασίας με κάθε άνθρωπο, όποια κι αν είναι η καταγωγή του.

• Υπολογιστική σκέψη

Η ικανότητα, ανεξαρτήτως σπουδών και ακαδημαϊκής προέλευσης, να μεταφράζει αφηρημένα νοήματα σε στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες, κατανοώντας βάσεις δεδομένων και αλγόριθμους.

• Παιδεία στα νέα μέσα

Η ικανότητα να χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά εργαλεία και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του πάνω σε αυτά.

• Διεπιστημονικότητα

Η ικανότητα να κατανοεί τη χρήση συγκεκριμένων εννοιών σε διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία.

• Σχεδιαστική ικανότητα

Η ικανότητα να φτιάχνει ό,τι δε βρίσκει.

• Διαχείριση του γνωστικού φορτίου

Η ικανότητα να διακρίνει και να φιλτράρει την πληροφόρηση, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, ώστε να μεγιστοποιεί την αξία του γνωστικού φορτίου που διαθέτει.

• Εικονική συνεργασία

Εξοικείωση με τις συνθήκες, τα λογισμικά και τα εργαλεία για την εικονική συνεργασία, γιατί στο μέλλον θα βρίσκουμε δουλειά οπουδήποτε υπάρχει.

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις βασικότατες τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες πρέπει να αποκτήσει σήμερα ο υποψήφιος για τη διεθνή αγορά εργασίας και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα:

1. Η ευφυΐα στα κέντρα κόστους

Ο εργαζόμενος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα κέντρο κόστους για την επιχείρηση, το οποίο παράγει δαπάνη και όφελος. Επομένως, πρέπει να εξοικειωθεί με τους πραγματικούς ορισμούς στον τομέα της παραγωγικότητας, την οποία ορίζουμε συνήθως συναισθηματικά. Η παραγωγικότητα, όμως, είναι ένας πολύ τεχνικός όρος, είναι ένας λόγος, μια διαίρεση, που αφορά στο κόστος του εργαζόμενου προς την απόδοσή του μέσα στην επιχείρηση. Αν δείξει στον υποψήφιο εργοδότη ότι είναι εξοικειωμένος με αυτό του τον ρόλο, έχει κερδίσει το 50% των εντυπώσεων.

2. Ο εργοδότης – πελάτης

Η δεύτερη τεχνική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξει, κυρίως στον επικοινωνιακό και τον συμπεριφορικό τομέα, είναι να μάθει να βλέπει τον εργοδότη ως πελάτη του. Η σχέση προμηθευτή και πελάτη δε διαφέρει από τη σχέση υπαλλήλου – εργοδότη, γιατί και στις δυο περιπτώσεις κάποιος παρέχει τις υπηρεσίες του επ’ αμοιβή. Δυστυχώς, όμως, δεν έχουμε εξοικειωθεί να βλέπουμε τον εργοδότη ως πελάτη του εργαζόμενου, κάτι που θα επέτρεπε και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σε αυτή τη σχέση, η οποία θα λειτουργούσε παραγωγικά για τη θέση και των δύο.

3. What’s In Me For You

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αποκωδικοποιεί, να απαριθμεί και να πουλά με επιτυχημένο τρόπο τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα απέναντι στον εργοδότη – πελάτη του.

Αυτές οι τρεις τεχνικές δεξιότητες αναπτύσσονται, διδάσκονται και εμπλουτίζονται μέσα από το ROIEDU Global Skills, το εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κοινότητας the αriston Pioneers’ League, μιας κοινότητας νέων υποψηφίων για την παγκόσμια αγορά εργασίας και στελεχών επιχειρήσεων, οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν ένα διεθνές προφίλ στην καριέρα τους.

Για να είναι κάποιος ελκυστικός για τα ξένα πανεπιστήμια και τις διεθνείς εταιρείες, δε χρειάζεται πλέον μόνο ένα πτυχίο ανώτατης σχολής ή άριστη γνώση ξένων γλωσσών. Χρειάζεται και άλλα εφόδια, τα οποία δεν αποδεικνύονται με τίτλους και χαρτιά, αλλά με την προϋπηρεσία ή στην πράξη, με μια δοκιμαστική περίοδο εργασίας σε κάποια εταιρεία. Επί της αρχής αυτής βασίστηκε και η σύλληψη του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς στην εκπαίδευση, όπως επίσης και η θεσμοθέτηση του πρότυπου βιογραφικού σημειώματος τύπου europass. Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες που δέχονται διεθνείς υποψηφίους δουλεύουν αποκλειστικά

και μόνο με το europass, αρνούνται τη βεβαίωση που δίνουν οι διάφορες πιστοποιήσεις και περιμένουν ο υποψήφιος να αποδείξει, μέσω της δοκιμαστικής περιόδου, ότι πραγματικά κατέχει αυτά που υπόσχεται στο βιογραφικό του σημείωμα.

Γίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρο πως χρειάζεται η τεκμηρίωση του γνωστικού φορτίου μέσα από ένα άρτιο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προσανατολίζει τον μαθητή και τον υποψήφιο στη χρήση αυτού του γνωστικού φορτίου, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμόσιμων στην εργασιακή πραγματικότητα.

«Πηγή: Stergis o’ clock»